Summa International Holdings, Ltd.

Cerebris, Fortitudinem, et Honorem

Management

About Us

Eco-Industrial Park   Modular Construction   

 

Engineering

 

Summa International Holdings, Ltd.

Summa International Holdings, Ltd., är ett privatägt, internationella projekt utveckling företag, fokuserade på kommersialisera beprövad, avancerad teknik. Företaget underlättar tekniköverföring lämpliga till marknadens krav. Vårt fokus ligger på att utveckla Summa International Holdings Ltd, kommersiella projekt på marknader över hela Europa, Nordamerika och Latinamerika.

Vi skapar lösningar för cirkulär ekonomi som är miljömässigt och socialt ansvarig projekt. Vår verksamhet är främst i alternativ energi och återvinning, samt parallella vertikal integration och utveckling av egen tillverkning, som ger värdet läggs produkter från dessa resurser. Allt detta är utvecklad inom fristående eco-industriparker. Perfekt placering för dessa industriella parker är befintliga exploaterad. Vi söker nya möjligheter för internationella investeringar och utveckling.

Vi har kapacitet att ge lokala och fjärranslutna management, engineering, consulting och logistik för sådan verksamhet. Ett exempel på detta är att vi har utvecklat produkter och support för omgivande samhällen av arbetstagare och deras familjer. Detta inbegriper projekt i modulära bostäder utveckling, rent vatten produktion, avfallshantering, elektrisk kraftproduktion och transport.

 

   

För mer information, vänligen kontakta oss på:

info@summainternationalholdings.com

 

    

 
 
Copyright © februari 2016 Summa International Holdings, Ltd. Alla rättigheter reserverade, enligt internationella konventioner